Contact Us

Date:2016-07-15 00:00

Arts (H.K.) Jewellery Co.,Ltd

Guangzhou Arts Jewellery Co.,Ltd


Add:1/F, Tower1 , No.31 , 4th St, Xiangping Rd, Xiaoping Industrial District, Shatou St , Panyu , Guangzhou , China


Zip Code: 511400


Telephone: +86 020 3471 1897